วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว
ลดราคา!

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว

฿ 260.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว
ผู้แต่ง คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว
รหัสมาตรฐาน วสท. 032003-23
ISBN 978-616-396-097-9  
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ ที่นี่
ขนาด 16.6 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

       มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ. 2566 (วสท. 032003-23)

จากการที่ประเทศไทยได้พัฒนาสู่ยุค 4.0 ในทุกด้านทั้งภาคสังคม วิชาการ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม  คณะกรรมการอำนวยการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 จึงมอบนโยบายให้คณะกรรมการวิชาการสาขาต่าง ๆ ของ วสท. จัดทำมาตรฐานของสาขาทั้งที่ต้องออกใหม่และปรับปรุงมาตรฐานที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทย ทั้งนี้การจัดทำมาตรฐานฉบับใหม่นี้ให้ทุกสาขาวิชาการนำ “เกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้มาตรฐาน วสท. มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำนโยบายดังกล่าวและมีมติให้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ. 2566 (วสท. 03200323) โดยใช้แนวทางจากมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ กับอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยกรรม เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยมี มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว ไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

อนึ่งในการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน บริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำมอบข้อมูลและรูปภาพ ประกอบการดำเนินงานเพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้จนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงใคร่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว พ.ศ. 2566 (วสท. 032003-23) จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาในการประกอบวิชาชีพ ในการอ้างอิงและการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทยต่อไป

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว”