วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565
ลดราคา!

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565

฿ 260.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565
ผู้แต่ง คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
แบบการไหลผสม (พญานาค)
รหัสมาตรฐาน 032015-22
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (December 2022)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี
ขนาด 4.64 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) พ.ศ.2565

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท.032015-22
มีเนื้อหาจำนวน 4 บท และภาคผนวก ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามแนวทางมาตรฐาน JIS B 8301 : 2018 และมาตรฐานอื่นที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐานการทดสอบ ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่าง คำนิยามและคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท. 032015-22 ได้จัดทำตามเกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วสท. 002001-21 พ.ศ. 2564 ของ วสท. เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกสาขา ในการทำมาตรฐานจึงกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประจำมาตรฐาน (Standing committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบการร่างมาตรฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน (Draft Committee) ทำหน้าที่ร่างมาตรฐาน รายละเอียดต่าง ๆ และการทำเทคนิคพิจารณ์จากทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วย วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้า สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและเจ้าของโครงการ เพื่อให้มาตรฐานเล่มนี้เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท. 032015-22 เล่มนี้ มีเนื้อหา ตัวอย่าง รูปภาพและรายละเอียดเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีข้อมูลตกหล่น ผิดพลาด และบกพร่องบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและอาเซียน เพื่อให้เป็นมาตรฐานมีขัอมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการร่างมาตรฐานจึงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น คำติชม การแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องและความสมบูรณ์ที่สุดต่อไป

ท้ายสุดนี้คณะผู้จัดทำมาตรฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค) วสท. 032015-22  จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป