วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
ลดราคา!

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

฿ 190.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
รหัสมาตรฐาน 032005-19
ISBN 978-616-396-032-0
ปีที่พิมพ์ 2562 (2019)
ตัวอย่าง   ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 9 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) ปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) เพื่อให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย ซึ่งมีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาให้ถูกต้องทั้งหลักการด้านวิศวกรรม และสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติงานได้จริง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 จากสภาวิศวกร ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น