วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)
ลดราคา!

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)

฿ 165.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1)
ผู้แต่ง คณะกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย
รหัสมาตรฐาน 022012-22
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2565
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 1.9 MB

 

รหัสสินค้า: 10216-65 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 ส่วนเพิ่ม 1 (Addendum 1) ฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ฉบับ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซี่งมีบางบทที่ยังเว้นว่างอยู่ คือบทที่ 12, 13 และ 15 เพื่อให้ครอบคลุมวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย กับเพิ่มเนื้อหาบทที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง และบทที่ 10 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านระบบปรับสภาพอากาศ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขณะเดียวกันได้เพิ่มภาคผนวก ค. เรื่องการทำป้ายและเครื่องหมาย สำหรับการถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สร้างความปลอดภัย ลดความสับสนคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ใช้งาน ตรวจสอบ บำรุงรักษา มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (ส่วนเพิ่ม 1) นี้ได้ผ่านกระบวนการเทคนิคพิจารณ์โดยเห็นชอบร่วมกันแล้ว จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ เป็นที่เชื่อถือยอมรับต่อดาตาเซนเตอร์ที่ดำเนินการตามมาตรฐานนี้ อนึ่งสำหรับบทที่ 7 นั้นได้ยกเลิกชื่อบท เนื่องจากเนื้อหารวมอยู่ในบทที่ 10 แล้ว ดังนั้น บทที่ 7 นี้จึงคงเว้นว่างไว้สำหรับอนาคต

สำหรับบทที่ 10 ข้อกำหนดงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. นำไปร่างเป็นมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล วสท. 031014-22 ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในมาตรฐานสำหรับดาตาเซนเตร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 (ส่วนเพิ่ม 1) หากมีข้อแตกต่างใดให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับศูนย์ข้อมูล วสท. 031014-22 เพื่อความสอดคล้องกันต่อไป