วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง งานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม
ลดราคา!

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง งานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

฿ 205.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม
ผู้แต่ง คณะทำงานมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
รหัสมาตรฐาน วสท.012035-19
ISBN 978-616-396-040-5
ปีที่พิมพ์ 2562 (2019)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 56.3 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

        มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารโครงการก่อสร้างถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นมาตรฐานกำหนดรหัสเพื่อใช้ในการจัดเก็บต้นทุนก่อสร้าง และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ก่อนปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง หรือ Cost Code เป็นของตนเอง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านราคาและการควบคุมต้นทุน ร่วมกันกำหนดมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 แต่ยังไม่ได้ร่างมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

        มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นความดำริของ วสท. ที่ต้องการให้ Cost Code ของงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม ออกมาควบคู่กับงานอาคารจะทำให้มาตรฐานรหัสต้นทุนของ วสท. มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับนักบริหาร และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านราคา

        วสท. มีความประสงค์ที่จะให้นำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยมนี้ไปใช้งานและพัฒนาต่อยอด และหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาฐานข้อมูลโดยการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการบริหารและควบคุมต้นทุนก่อสร้างของเจ้าของโครงการ และผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป