วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา คู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
ลดราคา!

คู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

฿ 150.00

ชื่อหนังสือ คู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำคู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
รหัสมาตรฐาน วสท. น 011007-23
ISBN 978-616-396-101-3
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2566
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ ที่นี่
ขนาด 3.46 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย ซึ่งเป็นวัสดุชนิดใหม่ในประเทศไทย และเริ่มมีความนิยมใช้แพร่หลาย

แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยเป็นวัสดุที่มีสมรรถนะหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อวงการก่อสร้าง ทั้งในด้านความสามารถในการรับกำลังที่สูง ด้านความทนทานซึ่งมีจุดเด่นในการไม่เกิดสนิมในสภาพแวดล้อมทะเล การไม่เหนี่ยวนำกระแสแม่เหล็ก และในด้านเศรษฐศาสตร์โดยมีราคาที่ประหยัด เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสริมคอนกรีตทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อนำมาใช้งานรวมกับโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความคงทน ถาวร และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผู้ออกแบบเละผู้ทำการก่อสร้างจำเป็นจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจ ถึงพฤติกรรมของวัสดุเหล่านี้อย่างถ่องแท้

คู่มือนี้อาศัย ACI 440.1R-15 เป็นเอกสารอ้างอิงหลัก และพิจารณาข้อกำหนดที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ รวมถึงมาตรฐาน วสท. 011008 มาประกอบกันเป็นคู่มือนี้ ตัวคูณน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานและตัวคูณลดกำลังที่ใช้ในมาตรฐานนี้จึงแตกต่างไปจากมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง วิศวกรผู้ออกแบบพึงทำความเข้าใจในการใช้คู่มือนี้ก่อนการใช้งาน

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้งาน และผู้ผลิต ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำคู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ นี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย”