วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ
ลดราคา!

คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ

฿ 150.00

ชื่อหนังสือ คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ
ผู้แต่ง คณะทำงานจัดทำคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ
รหัสมาตรฐาน วสท. น 012006-23
ISBN 978-616-396-098-6 
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2566
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ ที่นี่
ขนาด 11.2 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษฉบับ พ.ศ.2566 นี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษในประเทศไทย ในช่วงการจัดทำคู่มือฉบับนี้ คอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษเป็นคอนกรีตที่ยังใหม่มากในประเทศไทย คอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษมีข้อได้เปรียบคอนกรีตธรรมดาในหลายด้าน แต่ก็มีข้อที่ต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะ ตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิต การออกแบบส่วนผสม วิธีการทดสอบ และวิธีการก่อสร้างที่เกิดจากสมบัติที่แตกต่างกับคอนกรีตธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ราคาต่อหน่วยของคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษจะสูงกว่าคอนกรีตธรรมดามากพอสมควร ทำให้ควรพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสม โดยสามารถพิจารณาราคาตลอดอายุการใช้งานประกอบด้วย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้มาตรฐาน ทำให้สามารถได้โครงสร้างคอนกรีตที่มั่นคง แข็งแรง และทนทาน ประกอบกับประเทศไทยยังไม่เคยมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงาน จึงเป็นสาเหตุของการจัดทำคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษฉบับนี้ขึ้น การจัดทำคู่มือนี้ฉบับได้ใช้ข้อมูลการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ การทดลองการใช้งาน ประกอบกับการอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศในการจัดทำเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ ขอขอบคุณนักวิจัยทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้าง และบำรุงรักษา (Construction and Maintenance Technology Research Center-CONTEC) ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยด้านคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ ขอขอบคุณโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ การก่อสร้าง และเทคโนโลยีการบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนให้สามารถจัดทำคู่มือฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี และรวดเร็ว

คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษในทุกระดับ รวมถึง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยยกระดับการทำงาน ทำความเข้าใจ และช่วยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านคอนกรีตของประเทศไทยให้ก้าวไปในอีกระดับหนึ่ง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือการทำงานคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษ”