วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูป สำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ลดราคา!

แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูป สำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

฿ 225.00

ชื่อหนังสือ แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก
รหัสมาตรฐาน วสท.  น 011001-21
ISBN 978-616-396-045-0
ปีที่พิมพ์ 2564 (2021)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 7.18 MB

 

รหัสสินค้า: 20129-64 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง   ดังนั้นแล้ว คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. จึงได้จัดทำการแนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าฉบับนี้  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการพิจารณา การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบโครงข้อแข็ง เนื่องจากอาคารลักษณะนี้ การออกแบบให้เกิดความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด จุดต่อโครงสร้าง ตลอดจนพฤติกรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทั้งจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร แรงลม หรือกระทั่งแรงจากแผ่นดินไหว ทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน การพิจารณาความสามารถใช้งานได้ดีของโครงสร้างอาคาร ที่จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากอาคารทั่ว ๆ ไป จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และพิจารณาอย่างถูกต้องอีกด้วย

อาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ถือว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างแน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก อีกทั้งจำนวนผู้ใช้งานอาคารยังมีจำนวนไม่มากนัก จึงเป็นเหตุให้อาคารลักษณะนี้สามารถที่จะออกแบบให้ประหยัด โดยการพิจารณาน้ำหนักบรรทุกขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการพิจารณาด้านความแข็งแรงและความสามารถใช้งานได้ดีของอาคาร ซึ่งแนวปฏิบัติเล่มนี้จะอ้างอิง International Building Code (IBC) และ ASCE 7 ในการประยุกต์น้ำหนักบรรทุกต่าง ๆ เข้ากับตัวอาคารสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง

การใช้แนวปฏิบัติเล่มนี้ถือว่าเป็นการใช้โดยสมัครใจ ผู้พัฒนาแบบหรือผู้ออกแบบอาคารมีสิทธิ์ในการเลือกแนวทางในการออกแบบและหลักปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ของตนเอง และจะต้องรับผิดชอบการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมไปถึงการพิจารณาด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเล่มนี้ ได้อ้างอิง Internation Building Code 2012,  ASCE 7-05 และ ASCE 7-10 เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานข้อมูลในแนวปฏิบัติเล่มนี้ สำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้งาน หรือการอ้างอิงเนื้อหาจากแนวปฏิบัติเล่มนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม