หน้าหลัก หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาอุตสาหการ มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
Sale!

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

฿ 120.00 ฿ 90.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ISBN 978-616-396-030-6
ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 2 MB

 

รายละเอียด

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการดำเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคาดหวังว่าผู้ใช้งานจะได้ศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหน่วยงานของตนต่อไป

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม”