วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาคอมพิวเตอร์ มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
ลดราคา!

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์

฿ 115.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
รหัสมาตรฐาน 102002-19
ISBN 978-616-396-029-0
ปีที่พิมพ์ 2562 (2019)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 1 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม

         ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทความสำคัญต่อการพลิกฟื้น ปรับปรุง  และยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งนี้ ภาคธุรกิจได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและมุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ปรกติ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ การบริการแบบคลาวด์ มาประยุกต์ใช้ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้นั้น ควรมีรูปแบบหรือมาตรฐานปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานและประกอบการทำธุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

              วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ฉบับนี้ คือเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ใช้และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน และจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานและทำธุรกิจต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี ในมาตรฐานปฏิบัติฉบับนี้ได้เน้นการให้บริการแบบคลาวด์ ที่เรียกว่า การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) เป็นหลัก

             เนื้อหาภายในมาตรฐานปฏิบัติจะเป็นภาพรวมของการให้บริการแบบคลาวด์ที่ครอบคลุมในประเด็น ลักษณะงานและการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย งานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ วุฒิภาวะการให้บริการแบบคลาวด์และการประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ข้อควรพิจารณาในการใช้บริการแบบคลาวด์ ขั้นตอนการขอใช้บริการแบบคลาวด์ การกำหนดระดับความสามารถในการให้บริการแบบคลาวด์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการแบบคลาวด์