วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาคอมพิวเตอร์ แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีที
ลดราคา!

แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีที

฿ 225.00

ขื่อหนังสือ แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีที
ผู้แต่ง คณะผู้จัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีที
ISBN 978-616-396-015-3
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ  คลิ๊กที่นี้
ขนาด 12 MB

 

รหัสสินค้า: 21102-61 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีที (ICT Project Management Guide) ฉบับนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือน มีนาคม 2561 โดยอ้างอิงมาตรฐาน วสท. 102001-60 มาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) เป็นการอธิบายแนวปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีทีในรายละเอียด โดยเป็นการขยายความใน “มาตรฐานการบริหารจัดการโครงการไอซีที” ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานโครงการเพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการทำงานได้ง่ายขึ้น และช่วยในการเป็นแนวทางให้สามารถบริหารโครงการไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

แนวทางปฏิบัติเล่มนี้ประกอบไปด้วย การกำหนดรายละเอียดโครงการ (Project Defining) กระบวนการในการเริ่มต้นโครงการ (Initiating Process) กระบวนการวางแผน (Planning Process) กระบวนการในการดำเนินงาน (Executing Process) กระบวนการติดตามและควบคุม (Monitoring and Control Process) และกระบวนการสำหรับการปิดโครงการ (Closing Process) นับว่าเป็นการครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงานทั้งหมดหลังจากที่โครงการได้มีการตกลง และลงนามในสัญญาว่าจ้างให้ดำเนินโครงการกันแล้ว จึงเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่ยังไม่มีระบบบริหารงานโครงการของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการนำบางส่วนของเอกสารเล่มนี้ไปเพิ่มเติมในระบบบริหารงานโครงการที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้น