วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาเครื่องกล ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ลดราคา!

ศัพท์วิทยาการพลังงาน

฿ 115.00

ชื่อหนังสือ ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ผู้แต่ง คณะทำงานจัดทำศัพท์วิทยาการพลังงาน
รหัสมาตรฐาน วสท. 031016-21
ISBN 978-616-396-048-1
ปีที่พิมพ์ 2564 (2021)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 1.57 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

        พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกสีเขียวใบนี้ และ พลังงานยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าวมานั้นส่งผลให้ทุกประเทศได้มีการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างมากมายในศตวรรษที่ 21 นี้ ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ยุค 4.0 คณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำคู่มือศัพท์วิทยาการพลังงานขึ้นมาใช้ในประเทศไทย

     คณะอนุกรรมการพลังงาน ได้เสนอให้ วสท. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำศัพท์วิทยาการพลังงาน ในคณะอนุกรรมการพลังงาน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากศัพท์วิทยาการพลังงานที่คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งได้รวบรวมคำศัพท์ที่มีการใช้งานทางด้านพลังงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้หากพบความผิดพลาดคณะทำงานจะน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งปวงเพื่อนำมาปรับปรุง และเพิ่มเติมให้เหมาะสมขึ้นในการพิมพ์ครั้งต่อไป