วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาเครื่องกล การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
ลดราคา!

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

฿ 225.00

ขื่อหนังสือ การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
ผู้แต่ง ศ.ดร.วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์
ISBN 974-86350-7-4
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 20 มิถุนายน 2558
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 100 MB
รหัสสินค้า: 20303-58 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เขียนเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใหญ่ 2 ประการ คือ ประการแรกผู้เขียนต้องการให้มีตำราการออกแบบระบบท่อในหน่วยเมตริกเป็นภาษาไทยที่ครอบคลุมถึงระบบท่อหลายชนิดที่จำเป็นต้องมีอยู่ภายในอาคาร ประการที่สองก็เพื่อที่จะให้มีคู่มือสำหรับวิศวกรและสถาปนิกผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบท่อของอาคาร ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงได้รับการเขียนให้มีแนวไปทางด้านปฏิบัติมากที่สุด โดยจะไม่กล่าวลึกลงไปถึงทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง
เนื่องจากเทคโนโลยี่ของระบบท่อเป็นศาสตร์ที่คาบเกี่ยวกับสาขาวิชาหลายแขนง ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงเหมาะกับวิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล และวิศวกรโยธา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบท่อภายในอาคาร สำหรับสถาปนิกที่ได้ศึกษาตำราเล่มนี้อย่างละเอียด นอกจากจะรู้ถึงวิธีการออกแบบระบบท่อแล้วยังอาจจะได้รับแนวความคิดซึ่งนำไปสู่การจัดเนื้อที่สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย อาทิเช่น ขนาดและตำแหน่งของถังเก็บน้ำ ห้องเครื่องของหม้อไอน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น เนื่องจากตำราเล่มนี้ได้มีตัวอย่างแสดงถึงการคำนวณและออกแบบระบบท่อโดยละเอียด พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบท ฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราในการเรียนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรีด้วย