หน้าหลัก หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาไฟฟ้า พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ลดราคา!

พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.

฿ 450.00

ขื่อหนังสือ พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
ISBN 974-7197-42-1
ปีที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2554
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 257 MB

 

รหัสสินค้า: 20208-54 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. เล่มนี้ เป็นผลงานของอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิศวกรรมไฟฟ้า ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2527 วสท. โดยได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อปี 2554-2556  โดยเน้นศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมสื่อสารโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงศัพท์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า