วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย
ลดราคา!

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย

฿ 150.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสมาตรฐาน 022012-59
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 11 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบการรับรองจากสภาวิศวกร (13 ก.ย. 64 – 12 ก.ย. 69) 
รหัสสินค้า: 10206-59 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

       มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย เป็นมาตรฐานใหม่ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง ปฏิบัติการและการดูแลบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทยมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศโดยรวม ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ด้วย ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย นิยาม ขอบเขต ข้อกำหนดต่างๆ รวมไปถึงการแยกประเภท และการตรวจสอบบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์

       โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์  เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับวิศวกร สถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้ดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทยมีคุณภาพ ปลอดภัยและยอมรับได้

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2559
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

หมายเหตุ  1. ยกเว้นบทที่ 7 บทที่ 12 บทที่ 13 บทที่ 14 และบทที่ 15 ที่มีการเว้นว่างไว้
             2. พิจารณาปรับปรุง/เพิ่มเติมในวงรอบการปรับปรุงต่อไป

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 – 12 กันยายน พ.ศ. 2569
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2021 to AD 2026”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
– การออกแบบ การติดตั้ง ปฏิบัติการ ปรับปรุง และการดูแลบำรุงรักษาศูนย์ดาตาเซนเตอร์

– การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้
   ระบบไฟฟ้า
   ระบบต่อลงดิน
   ระบบปรับอากาศ
   ระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่าง ๆ
– การออกแบบระบบเคเบิลและโครงข่ายข้อมูล
– การเลือกทำเลที่ตั้ง การพัฒนาอาคาร ซึ่งเป็นการวางแผนระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงขนาดพื้นที่อย่างเป็นระบบ
  ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน การบำรุงรักษา และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและประหยัด

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
– วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและติดตั้งศูนย์ดาตาเซนเตอร์

– ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
– หน่วยงานที่ขอการรับรองดาตาเซนเตอร์ กับสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค-สวทช)
– หน่วยงานผู้อนุมัติการก่อสร้างศูนย์ดาตาเซนเตอร์
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย”