วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาไฟฟ้า การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ลดราคา!

การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

฿ 150.00

ขื่อหนังสือ การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ผู้แต่ง นายลือชัย  ทองนิล
ISBN 974-90108-7-6
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน 2554
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 71 MB
รหัสสินค้า: 20203-54 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 มีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนผู้อาศัยในอาคารให้ทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการดับเพลิง การขนย้ายทรัพย์สิน และหนีไฟตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ แต่ละประเทศมีมาตรฐานการออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่แตกต่างออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ อาคาร วัสดุที่เป็นเชื่อเพลิง รวมทั้งพฤติกรรมของบุคคล

     เนื้อเรื่องในหนังสือได้ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พ.ศ. 2548 การปรับปรุงที่สำคัญ เช่น การปรับขนาดโซน การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และขนาดสายไฟฟ้า เป็นต้น กล่าวถึงความรู้ทั่วไปและหลักการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่าง ๆ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องและการใช้งานได้ดี มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการติดตั้งสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน