วันเสาร์, มกราคม 28, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ลดราคา!

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล

฿ 75.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมกามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
รหัสมาตรฐาน 2006-52
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2556
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 17 MB

 

รหัสสินค้า: 10204-56 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 2 ฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่สองซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับแรก โดย มีคำอธิบายมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อผู้ใช้งานได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานนี้สถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการ การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริเวณสถานพยาบาลจึงเป็นมาตรการหนึ่งในป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อบุคลากร และผู้ใช้บริการ วสท. จึงจัดทำมาตรฐานนี้เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบ การติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบและการบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพให้บริการของสถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการและทรัพย์สินด้วย

     มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าในบริเวณสถานพยาบาลเพื่อให้ก่อเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตั้งไฟฟ้าในโรงพยาบาล คลินิกเอกชน สถานที่ฝึกหัดของแพทย์
และทันตแพทย์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ และห้องพยาบาลในสถานที่ทำงาน