วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาไฟฟ้า สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)
ลดราคา!

สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)

฿ 300.00

ชื่อหนังสือ สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)
ผู้แต่ง รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
ISBN 974-87774-9-9
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) พฤศจิกายน 2543
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 189 MB
รหัสสินค้า: 20206-43 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

     มาตรฐานเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ คือ ให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงสัญญาณและระบบทั้งที่เป็นแบบเวลาต่อเนื่องและเวลาไม่ต่อเนื่อง โดยวางเนื้อหาให้ขนานกันไป ในการเรียบเรียงจะแบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น 8 บท เริ่มจากบทที่ 1 จะเป็นการแนะนำอย่างย่อ ๆ ถึงแรงบันดาลใจ และภาพรวมของสัญญาณและระบบโดยทั่วไป รวมถึงขอบเขตที่เราจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ ในบทที่ 2 จะเริ่มกล่าวถึงสัญญาณแบะระบบเวลาต่อเนื่องในโดเมนเวลา โดยแนะนำถึงสัญญาณที่จะพบในทางปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดลักษณะจำเพาะของสัญญาณและระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ระบบโดยเน้นระบบที่เป็นเชิงเส้น และไม่แปรตามเวลา ในทำนองคล้ายกัน บทที่ 3 ก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับสัญญาณและระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายสิ่งที่คล้ายกัน แม้ว่าแนวคิดพื้นฐานจะต่างกัน บทที่ 4 จะกล่าวถึงสัญญาณและระบบเวลาต่อเนื่องในโดเมนความถี่ เป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สำหรับสัญญาณและระบบเวลาต่อเนื่อง เนื้อหาจะเริ่มจากการได้มาซึ่งการแทนสัญญาณด้วยอนุกรมฟูเรียร์สำหรับสัญญาณซ้ำคาบ และนำไปสู่การแปลงฟูเรียร์ของสัญญาณไม่ซ้ำคาบ จากนั้นได้กล่าวถึงการประยุกต์จริง บทที่ 5 ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับสัญญาณและระบบเวลาไม่ต่อเนื่องในโดเมนความถี่ ซึ่งเนื้อหาจะคล้ายกับในบทที่ 4 แต่เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ จะทำให้การประยุกต์มีความเป็นจริงมากขึ้น เนื่องจากสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการคำนวณ ซึ่งทำให้งานหลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้ในอดีต สามารถทำได้ในปัจจุบัน ในบทที่ 6 และ 7 ได้กล่าวถึงการแปลงลาปลาสและการแปลง Z ตามลำดับ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการแปลงสองด้าน อย่างไรก็ตามได้กล่าวถึงการแปลงด้านเดียว เพื่อประยุกต์ใช้แก้สมการอนุพันธ์ และสมการผลต่างที่เงื่อนไขเริ่มต้นไม่เท่ากับศูนย์ บทสุดท้ายคือบทที่ 8 กล่าวถึงการประมวลสัญญาณ อันถือได้ว่าเป็นการรวมเนื้อหาในบทต้น ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวถึงการชักตัวอย่างซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการประมวลสัญญาณหรือการจำลองระบบ อนาล็อกด้วยเทคนิคดิจิทัล

     ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ ได้พยายามแก้ไข ส่วนที่พิมพ์ผิด ขาดความสมบูรณ์ และเพิ่มตัวอย่าง แบบฝึกหัด รวมถึง ภาคผนวกที่เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดก่อนที่จะมาเป็นการวิเคราะห์สัญญาณที่ซับซ้อน ด้วยเหตุที่วิชานี้มีเนื้อหาค่อนข้างมาก ดังนั้นส่วนที่เพิ่มเติมจึงพยายามให้มีเท่าที่จำเป็น ส่วนที่สามารถใช้ร่วมกับหนังสือนี้อาจเป็นพวกซอฟต์แวร์ โปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูป เช่น MATLAB เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำแบบฝึกหัด

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)”