วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
ลดราคา!

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

฿ 165.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานการควบคุมควันไฟ
รหัสมาตรฐาน 032009-19
ปีที่พิมพ์ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2562
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 4 MB
การรับรองมาตรฐาน วงรอบรับรองจากสภาวิศวกร (10 ม.ค 65-9 ม.ค 70)
รหัสสินค้า: 10306-62 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 นี้  ได้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยมีการจัดกลุ่มมาตรฐานใหม่จากเดิมที่เขียนการควบคุมควันไฟไม่ว่าจะระบบอัดอากาศและระบายควันไฟรวมอยู่ด้วยกัน  ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้ ได้แยกระบบทั้งสองออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน รวมไปถึงการปรับปรุงในเรื่องการควบคุมการทำงานของระบบอัดอากาศและระบายควันไฟที่ต้องมีความสามารถในการสั่งได้อย่างอัตโนมัติและสั่งการด้วยมือในทุกช่วงเวลาของการทำงานของระบบ

อาคารจะมีความปลอดภัยจากควันไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน ทั้งการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบระบบก่อนการใช้งาน  การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อระบบควบคุมควันไฟ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ จำเป็นต้องมีการทบทวนและออกแบบให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการใช้อาคารอยู่เสมอ ระบบควบคุมควันไฟจะต้องมีการทดสอบการทำงานของระบบและทดสอบสมรรถนะเป็นประจำทุกปี ผลการทดสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้หรือมาตรฐานอื่นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร  เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565-9 มกราคม พ.ศ.2570
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2022 to AD 2027”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-ข้อกำหนดการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟสำหรับบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิงสำหรับทุกอาคารที่มีระบบนี้ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ระบบอัดอากาศมีประสิทธิภาพในการป้องกันควันไหลเข้าสู่บันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิงหรือพื้นที่ปลอดควัน
-ข้อกำหนดการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบระบายควันไฟที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานอาคารและสะดวกต่อพนักงานดับเพลิงในการเข้าถึงจุดต้นเพลิง หรือสามารถช่วยเหลือผู้ใช้อาคารที่ติดค้างอยู่ภายในได้สะดวก

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
-ผู้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
-พนักงานดับเพลิง และตำรวจดับเพลิง
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-เจ้าของอาคาร และฝ่ายอาคาร
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยในอาคารและส่วนที่ควบคุม กำกับ และดูแลความปลอดภัยอาคาร  รวมถึงหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคาร
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาเครื่องกล, อัคคีภัย และความปลอดภัย สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
-ผู้ตรวจสอบอาคาร
-ผู้ผลิต ผู้ขายวัสดุที่ใช้ในระบบการควบคุมควันไฟของอาคาร

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานการควบคุมควันไฟ”