วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
ลดราคา!

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้

฿ 195.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
รหัสมาตรฐาน 031010-60
ปีที่พิมพ์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีนาคม 2560
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 5 MB

 

รหัสสินค้า: 10303-60 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

     มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 62.1-2013 เป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจวิธีการการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่างการคำนวณ ตัวอย่าง รูปภาพ คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว

     วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรฐานนี้ก็เพื่อให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน การปรับปรุง การทดสอบระบบและการซ่อมบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและระบบทำความสะอาดอากาศภายในอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิชา