วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565
ลดราคา!

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565

฿ 260.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565
ผู้แต่ง คณะกรรมการมาตรฐานมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสมาตรฐาน วสท. 022014-22
ISBN 978-616-396-078-8
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2565
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ ที่นี่
ขนาด 11.8 MB
รหัสสินค้า: 10218-65 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2550 ได้ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง ประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ เช่น การกำหนดให้อ้างอิงต่าง ๆ ไปยังภาคผนวกต่าง ๆ และบางเรื่องยังขาดตัวอย่างการคำนวณ ดังนี้แล้ว ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า มาตรฐานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การนำข้อมูลในภาคผนวก จ. มากำหนดเป็นมาตรฐานให้ชัดเจน ขยายความชัดเจนในการคำนวณในภาคผนวก ง. เสริมตัวอย่างการคำนวณหาระยะแยกในกรณีตัวนำลงดินหลายเส้น และในกรณีระบบตัวนำล่อฟ้าแบบตาข่าย ยกเลิกภาคผนวก ฌ. ออกจากมาตรฐาน

เนื่องจากมาตรฐานฯ นี้ ได้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2543 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 และปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ. 2565 จึงอาจทำให้หลายหน่วยงานที่อ้างอิงมาตรฐานฯ นี้เกิดความสับสนว่าการอ้างอิงที่ระบุไว้แต่เดิมนั้นยังคงสามารถใช้กับมาตรฐานฯ ฉบับใหม่นี้ได้หรือไม่ คณะกรรมการฯ ปรับปรุงมาตรฐานฯ จึงมีความเห็นว่าในการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า” ฉบับนี้เป็นหลัก โดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานฯ นั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น ในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด นอกจากจะระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่านี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ดังนี้ การไฟฟ้าฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบการป้องกันฟ้าผ่าเป็นอย่างดีเท่านั้น ผู้ใช้มาตรฐานฯ ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ วสท. จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและนิติบุคคลใด ๆ รวมทั้งการบาดเจ็บหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเผยแพร่การใช้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในมาตรฐานฯ ฉบับนี้

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาช่วยงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ และหากพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565”