วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565

฿ 260.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ.2565
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
รหัสมาตรฐาน 022011-22
ISBN 978-616-396-071-9
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2565
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 7.17 MB
รหัสสินค้า: 10215-65 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ฉบับปี พ.ศ. 2557 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานฯ ฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ให้มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปี พ.ศ. 2565

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานฯ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่สถานที่ทำงาน พ.ศ. 2557
ฉบับปรับปรุงได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564
(หมายเหตุ ฉบับที่จำหน่ายนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565)

โดยมีวงรอบการรับรองมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 – 12 กันยายน พ.ศ. 2569
“Recognized by Council of Engineers, Thailand from year AD 2021 to AD 2026”

ขอบเขตงาน ครอบคลุม
-ข้อปฏิบัติในการทำงานด้วยความปลอดภัยทางไฟฟ้า
-ข้อกำหนดการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า
-ข้อกำหนดความต้องการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์พิเศษ

ประเภทงานที่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้
วิศวกร สถาปนิก ช่างไฟฟ้า ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน  หน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
-นักวิชาการ นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาไฟฟ้า สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิชาไฟฟ้า
-สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
-ผู้ตรวจสอบอาคาร
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-สถานประกอบการ ผู้ให้บริการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565”