วันศุกร์, มิถุนายน 2, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

฿ 190.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
รหัสมาตรฐาน วสท. 012029-18
ISBN 978-616-396-021-4
ปีที่พิมพ์ 2561 (2018)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่https://eitstandard.com/wp-content/uploads/2019/06/10116_61-Content.pdf
ขนาด 4.2 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

     มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้  ได้จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมาตรฐานเล่มนี้ เป็นมาตรฐานเล่มที่ 1 ในมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งมี 4 เล่ม ดังนี้

     เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

     เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

     เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

     เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ

     การปรับปรุงครั้งที่ 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2560 เป็นการปรับปรุง “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับ พ.ศ.2518 โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตงานจากงานอาคารเพียงอย่างเดียว เป็นเพิ่มงานอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดการทั่วไป (เล่ม 1) ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว (เล่ม 2) เครื่องจักรและพื้นที่ผสมคอนกรีต, งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคาร, งานจัดจราจรและขนส่ง, กว้านและลิฟต์ (ลิฟต์ถาวร) (เล่ม 3)  การทำงานในที่มีฝุ่นหรือละอองขนาดเล็ก, การทำงานในที่เกิดแรงกระแทก, การทำงานในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด และการทำงานก่อสร้างในลำน้ำและชายฝั่งทะเล (เล่ม 4)

     มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป เป็นหนึ่งในมาตรฐาน 4 เรื่อง ที่แยกออกจาก “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” เดิม เล่ม 1 นี้ ถือเป็นเรื่องที่จัดทำขึ้นใหม่โดยคณะทำงานคาดหวังว่าจะช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานประกอบการทั่วไปได้นำไปประยุกต์ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยสำหรับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานที่ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างด้วย

      อนึ่งเมื่อมาตรฐานประกาศใช้แล้ว หากผู้ใช้มาตรฐานมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. รับทราบด้วยเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป

สำหรับมาตรฐาน เล่ม 3 อยู่ระหว่างเตรียมพิมพ์ เร็วๆ นี้