ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งกำกับดูแลโดย คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง...

เยี่ยมชมการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร ประธานสาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชนการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ ณ บริษัท กิจการร่วมค้า...

ขอเชิญเข้าร่วม เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ...

เชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปีละครั้งเปิดมุมมองและอัพเดทกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญชวนคนไทยร่วมงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562...

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดอบรมนโยบายมาตรฐานแห่งชาติให้แก่บุคลากร คณะกรรมการ หรือตัวแทนจากสาขาวิชาการ ของ วสท. โดยได้รับเกียรติจาก...

หนังสือมาตรฐานเล่มล่าสุด


Error: Your Requested widget " ubm-banners-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area td-bookstore-sidebar]
  • [do_widget id="search_filter_register_widget-2"]
 • [do_widget_area td-default]
  • [do_widget_area td-footer-1]
   • [do_widget id="newsletterwidget-2"]
   • [do_widget id="powr_hit_counter-2"]
  • [do_widget_area td-footer-2]
   • [do_widget_area td-footer-3]
    • [do_widget_area td-search-01]
     • [do_widget id="calendar-2"]
    • [do_widget_area td-sidebar-แบบฟอร์มค้นหาข่าวสารรายสาขา]
     • [do_widget_area td-standard-sidebar]
      • [do_widget id="search_filter_register_widget-3"]
     • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
      • [do_widget id="polls-widget-2"]
      • [do_widget id="ubm-banners-3"]
     • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
      • [do_widget id="recent-comments-2"]
      • [do_widget id="archives-2"]
      • [do_widget id="categories-2"]
      • [do_widget id="recent-posts-2"]