ข่าวประชาสัมพันธ์

วสท. พบ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ ได้แก่ ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์...

เชิญเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปีละครั้งเปิดมุมมองและอัพเดทกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญชวนคนไทยร่วมงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562...

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดอบรมนโยบายมาตรฐานแห่งชาติให้แก่บุคลากร คณะกรรมการ หรือตัวแทนจากสาขาวิชาการ ของ วสท. โดยได้รับเกียรติจาก...

เสวนา “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา”

      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้จัดเสวนา...

เตรียมปิดเล่มมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

    วันที่ 5 ตุลาคม 2560  ประชุมปิดเล่ม มาตรฐานความปลอดภัย เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร คณะทำงานประชุมสรุปงานก่อนปิดเล่ม โดยยังมีงานเพิ่มรูปประกอบนั่งร้านที่ต้องวาดเพิ่ม มาตรฐานมีกำหนดจัดพิมพ์ภายในปี 2560...

หนังสือมาตรฐานเล่มล่าสุด


Error: Your Requested widget " ubm-banners-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area td-bookstore-sidebar]
  • [do_widget id="search_filter_register_widget-2"]
 • [do_widget_area td-default]
  • [do_widget_area td-footer-1]
   • [do_widget id="newsletterwidget-2"]
   • [do_widget id="powr_hit_counter-2"]
  • [do_widget_area td-footer-2]
   • [do_widget_area td-footer-3]
    • [do_widget_area td-search-01]
     • [do_widget id="calendar-2"]
    • [do_widget_area td-sidebar-แบบฟอร์มค้นหาข่าวสารรายสาขา]
     • [do_widget_area td-standard-sidebar]
      • [do_widget id="search_filter_register_widget-3"]
     • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
      • [do_widget id="polls-widget-2"]
      • [do_widget id="ubm-banners-3"]
     • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
      • [do_widget id="recent-comments-2"]
      • [do_widget id="archives-2"]
      • [do_widget id="categories-2"]
      • [do_widget id="recent-posts-2"]