วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือหมวดทั่วไป แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่
ลดราคา!

แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่

฿ 150.00

ชื่อหนังสือ แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับวิศวกรใหม่
ผู้แต่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
ISBN 978-616-396-001-6
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 55 MB
รหัสสินค้า: 20002-58 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

          สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำเอกสาร “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับวิศวกรใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก วสท. และวิศวกรใหม่ทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับวิศวกร กฎหมาย มาตรฐาน ความรู้พื้นฐานของแต่ละสาขาวิศวกรรม จรรยาบรรณวิศวกร คุณธรรม และจริยธรรมที่วิศวกรพึงมี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพทางวิศวกรรมอย่างมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม วสท. คาดหวังว่าวิศวกรใหม่จะพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากหลักการที่ให้ไว้ใน “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับวิศวกรใหม่” โดยมีเป้าหมายต่อความสำเร็จในวิชาชีพ ด้วยตระหนักว่าความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด

       ตามปรัชญาของ วสท.ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตระหนักว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการประกอบวิชาชีพเล่มนี้ มีเจตนาชัดเจนที่จะชี้ช่องทางในการเริ่มเข้าปฏิบัติงานโดยให้เข้าใจถึงเนื้อหาดังต่อไปนี้ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ,กฎหมายมาตรฐานต่างๆ ,จรรยาบรรณวิศวกร ,ความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ,ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความรื้นฐานวิศวกรรมเฉพาะด้าน