หน้าหลัก หนังสือหมวดทั่วไป อนุสรณ์เกษียณอายุราชการปฐพี
Sale!

อนุสรณ์เกษียณอายุราชการปฐพี

฿ 400.00 ฿ 200.00

ชื่อหนังสือ อนุสรณ์เกษียณอายุราชการปฐพี
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี
ISBN 974-926-711-7
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2547
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 192 MB
รหัสสินค้า: 20126-47 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

       เป็นวาระโอกาสพิเศษที่ทางวิศวกรรมสานแห่งประเทศไทยฯ ได้มีโอกาสจัดทำหนังสืออนุสรณ์การเกษียณอายุราชการอาจารย์อาวุโสของวงการวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมปฐพี ให้แก่ รศ.ดร.วิชาญ ภู่พัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.เกษม เพชรเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ได้สละเวลามาช่วยเหลือวิศวกรรมสถานฯ ให้ความรู้ และประสบการณ์ทางด้วยวิศวกรรมปฐพี อย่างสม่ำเสมอตลอดมา ทาง วสท. เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์การเกษียณอายุราชการฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้วิศวกรรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้จากงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากต่อไป