พิธีเปิดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด นครศรีธรรมราช

1187

วันนี้ เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหาร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เข้าเฝ้าฯ ถวายอาคารห้องสมุดซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสำเร็จรูปให้แก่ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ซึ่งได้นับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนมกราคม 2560)

26 พฤษภาคม 2560

รับชมข่าวในพระราชสำนัก คลิ๊ก

*ขอขอบคุณพระคุณแหล่งที่มาของข่าว NewsThai19

บทความก่อนหน้านี้วสท. แถลงข่าวเตือนภัยอาคารเก่า แนะวิธีตรวจสอบและป้องกัน
บทความถัดไปวสท. แสดงความยินดี ตำแหน่ง ศาสตราภิชาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย