วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร
ลดราคา!

มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร

฿ 90.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา
ISBN 978-974-7197-44-0
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2553
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี้
ขนาด 43 MB

 

รหัสสินค้า: 10112-53 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือเจ้าของอาคาร ได้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะซื้อโครงการ ในการตรวจสอบแบบสร้างจริงและคู่มือใช้งานว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการนำมาใช้เป็นข้อมูลในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือต่อเติมอาคารในภายภาคหน้าหรือไม่ ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการใช้งานและการบำรุงรักษาส่วนประกอบของอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ขอบเขตมาตรฐานนี้ครอบคลุมการจัดเตรียมแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งาน สำหรับงานอาคารเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงงานก่อสร้างประเภทอื่น