วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม

฿ 75.00

ขื่อหนังสือ  มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย
ISBN 978-974-7197-92-1
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2557
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี้
ขนาด 3 MB

 

รหัสสินค้า: 10101-57 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นมาเพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ใช้เป็นข้อมูล เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาและข้อมูลตาง ๆ ได้อ้างอิงจากมาตรฐานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร มาตรฐานอัคคีภัย เป็นต้น ขอบเขตของมาตรฐานนี้สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของหน่วยงานต่าง ๆ สถานบริการรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล อาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวันที่ก่อสร้างใหม่ และอาคารปรับปรุงใหม่