กิจกรรมอบรมสัมมนามาตรฐาน

กิจกรรมอบรมสัมมนามาตรฐาน

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด 16-17 ตุลาคม 2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13 คลิ๊ก

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด  22 พ.ย. 62  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 คลิ๊ก

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมโยธา

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด

อบรมสัมมนาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ ชื่องาน รายละเอียด 24 - 25 สิงหาคม 2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2 คลิ๊ก 29 - 31 สิงหาคม 2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) คลิ๊ก 13 - 15 กันยายน 2562 การอบรมเรื่องมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่...