วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาสิ่งแวดล้อม เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่

เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่

฿ 100.00

ขื่อหนังสือ เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อม
ISBN
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2534
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 74 MB

 

รหัสสินค้า: 20705-34 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

     เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำมาใช้ใหม่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เนื่องด้วยปัญหามลภาวะในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนมีผลเสียอย่างชัดเจนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เป็นที่ทราบกันดีว่ามลภาวะดังกล่าวนี้เกิดจากของเสียที่มาจากชุมชนที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำจัดของเสีย อันได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย ขยะมูลฝอย และสารพิษมิให้แพร่กระจายสู่สภาวะแวดล้อมโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยการจัดการและลดการเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 7 กำหนดให้มีการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้ว โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการเฉพาะ

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ซิตร้า จำกัด เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ในเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย อันได้จากประสบการณ์ภายในประเทศ และการค้นคว้าคิดค้นในต่างประเทศ โดยวิทยากรจากวงการวิชาการ วิศวกรที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนบริษัทผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กำจัดของเสีย เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป