วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาอุตสาหการ การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)
ลดราคา!

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)

฿ 190.00

ขื่อหนังสือ การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร, ดร.กัญจนา  ทองสนิท
ISBN 978-974-7197-72-3
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2555
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ  คลิ๊กที่นี้
ขนาด 62 MB
รหัสสินค้า: 20401-55 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำลองสถานการณ์ใช้ในการศึกษา ออกแบบ และทำนายพฤติกรรมของระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม การจำลองสถานการณ์เนื่องมาจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของระบบคอมพิวเตอร์ และการที่ระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่หลักการเบื้องต้น การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ การสร้างตัวเลขและตัวแปรสุ่ม หลักสถิติที่ใช้ในแบบจำลองสถานการณ์ การวงแผนและทดสอบแบบจำลองสถานการณ์ มีตัวอย่างจากการศึกษา  กรณีศึกษา งานวิจัย