หน้าหลัก หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาไฟฟ้า คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
Sale!

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

฿ 500.00 ฿ 375.00

ขื่อหนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
ผู้แต่ง ดร.สุศักดิ์  ทองธรรมชาติ
ISBN 974-89779-4-3
ปีที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ  คลิ๊กที่นี้
ขนาด 192 MB

 

รหัสสินค้า: 20205-39 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

การสื่อสารนับว่ามีความสำคัญมากตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับนานาชาติ และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ การสื่อสารมีได้หลายรูปแบบ เช่นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกัน และการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่กันคนละประเทศหรือคนละทวีป แต่ที่วิศวกรไฟฟ้าสนใจก็คือการสื่อสารที่ใช้สัญญาณไฟฟ้ามาช่วยในการติดต่อถึงกัน และอาศัยคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ระบบสื่อสารส่วนใหญ่จะใช้การวิเคราะห์ฟูริเยร์ และผลการแปลงลาปลาช แต่ในการศึกษาระบบสื่อสารสมัยใหม่นั้น ทั้งข่าวสารและสัญญาณรบกวนถือว่าเป็นปรากฎการณ์สุ่ม การวิเคราะห์ระบบสื่อสารสมัยใหม่จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นมา

หนังสือเล่มนี้พัฒนามาจากเอกสารสอนวิชาความน่าจะเป็นมูลฐานฉบับภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดและหลักมูลฐานทางคณิตสศาสตร์ที่สำคัญและเพียบงพอสำหรับการศึกษาทฤษฎีระบบสื่อสารขั้นสูง เนื้อหาในภาคที่ 1 การวิเคราะห์และการส่งสัญญาณซึ่งมีรายวิชาสัญญาณและระบบเป็นพื้นฐาน ภาคที่ 2 เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ซึ่งมีรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกรเป็นพื้นฐาน ภาคที่ 3 กล่าวถึงกระบวนการเฟ้นสุ่มและการประยุกต์ โดยมีความรู้ในภาคที่ 2 เป็นพื้นฐาน ส่วนภาคที่ 4 เป็นเรื่องของสัญญาณรบกวนซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญที่สุดในการศึกษาระบบสื่อสารสารสมัยใหม่