วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
ลดราคา!

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

฿ 225.00

ชื่อหนังสือ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
ผู้แต่ง นายมั่น  ศรีเรือนทอง
รหัสมาตรฐาน
ISBN 978-616-396-049-8
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (2021)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 22,641 KB

 

รหัสสินค้า: 20128-64 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

    

ผู้เขียนมีความตั้งใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้วิศวกรที่ทำงานในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ใช้เป็นคู่มือเพื่อแนวทางในการทำงานในลักษณะศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เขียนมีแรงบันดาลใจหลักสองประการ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ คือ ประการแรก วิศวกรไทยผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถมาก แต่มีวิศวกรน้อยคนเขียนตำราเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง ทำให้ความรู้ประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นไม่ถ่ายทอดไปสู่วิศวกรรุ่นต่อมา การถ่ายทอดเทคโนโลยีในวงการวิศวกรรมจึงไม่มีประสิทธิภาพ ประการที่สอง มีหนังสือตำราน้อยเล่มที่รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานอยู่ในเล่มเดียวกัน ทำให้วิศวกรที่สนใจจะศึกษาวิธีการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ต้องศึกษาจากตำราหลายเล่ม ซึ่งยากที่จะเข้าใจในลำดับขั้นตอน และวิธีการออกแบบ ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาโดยมิได้แปลจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นหลัก หากแต่เขียนขึ้นจากพื้นความรู้ที่เล่าเรียนในระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หนังสือตำรา และมาตรฐานการออกแบบ  ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง พื้นคอนกรีตอัดแรง นานหลายสิบปี ณ บริษัท เยนเนอรัล เอนยิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฤทธา จำกัด โดยผู้เขียนพยายามเรียงลำดับความรู้ที่จำเป็น ที่เป็นพื้นฐาน ไล่เรียงตามลำดับอย่างกระชับสั้นได้ใจความ จนกระทั่งถึงตัวอย่างการคำนวณเป็นขั้นตอน อันจะทำให้ผู้อ่านสามารถคำนวณออกแบบแผ่นพื้นอัดแรงไร้คานได้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจากตำราเล่มนี้เล่มเดียว และในบทที่ 11 ได้รวบรวมเทคนิควิธีการที่ใช้ในการก่อสร้างจริง เพื่อความครบถ้วนเป็นตำราอ้างอิงสำหรับวิศวกรในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง