วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย
ลดราคา!

คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย

฿ 330.00

ชื่อหนังสือ คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย
ISBN 978-974-7197-60-0
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 กันยายน 2559
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 146 MB
รหัสสินค้า: 20102-59 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

     คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบสภาพอาคารให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สิน ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบอาคาร หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามความมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 254 ทางกรมโยธาธิการละผังเมืองจึงได้ออกคู่มือสำหรับการตรวจสอบอาคารเพื่อใช้เป็นแนวทางและมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

     หนังสือฉบับนี้ได้มีการดัดแปลงจากต้นฉบับและเพิ่มเติมรายละเอียด พร้อมข้อแนะนำในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ อาคารจะทำข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและเหมาะสมขึ้นโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเช่นเดิม หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของอาคาร สถาปนิก และวิศวกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นสิ่งอ้างอิงในการศึกษาและทำงาน เพื่อสภาพความปลอดภัยของอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย”