วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือคู่มือ คู่มือสาขาโยธา แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
ลดราคา!

แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

฿ 75.00

ชื่อหนังสือ แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
รหัสมาตรฐาน 1023-52
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2556
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 20 MB
รหัสสินค้า: 20101-56 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

     แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 มีรายละเอียดของเนื้อหางานที่ได้เสนอวิธีการดำเนินงานของผู้บริหารงานก่อสร้าง โดยได้กล่าวถึงขอบเขตหน้าที่ที่ผู้บริหารงานก่อสร้างสามารถเข้าไปช่วยจัดการ ให้คำปรึกษา และแนะนำการทำงานในแต่ละขั้นตอนของโครงการก่อสร้างไว้อย่างครอบคลุมกับการทำงานของโครงการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย

     จุดประสงค์หลักของการจัดทำคู่มือฉบับดังกล่าว คือ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันหรือลดปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยหลักการและรูปแบบวิธีการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ผู้บริหารงานก่อสร้างสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบให้เกิดความเหมาะสม