หน้าหลัก หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาความปลอดภัย มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ส่วนเพิ่ม (Addendum)
Sale!

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ส่วนเพิ่ม (Addendum)

฿ 250.00 ฿ 190.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ส่วนเพิ่ม (Addendum)
ผู้แต่ง คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รหัสมาตรฐาน วสท. 112002-21
ISBN 978-616-396-050-4
ปีที่พิมพ์ 2564 (2021)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 6,379 KB

 

รายละเอียด

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนเพิ่มนี้เป็นส่วนที่เพิ่มจากมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท. 112002-59 เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาตรฐานในส่วนเพิ่มเติมนี้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานหลัก 3 แบบ คือ ดาตาเซนเตอร์ สถานพยาบาล และสนามบิน

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงได้จัดทำมาตรฐานหมวดที่ 2 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ หมวดที่ 3 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล และหมวดที่ 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสนามบิน  แยกออกมาจากเล่มเดิมก่อน สำหรับมาตรฐานฉบับปัจจุบันจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นต่อไป และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำมารวมเล่มและกำหนดให้เป็นหมวดที่ 1 โดยสรุปภายในเล่มรวมจะประกอบด้วยมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครบทั้ง 4 หมวด ดังนี้

–    หมวด 1 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับอาคารทั่วไป

–    หมวด 2 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์

–    หมวด 3 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล

–    หมวด 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสนามบิน

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ เป็นมาตรฐานที่ใช้เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองได้ตลอดเวลาขณะกระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้อง โดยมาตรฐานส่วนเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย

–    หมวด 2 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์

–    หมวด 3 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล

–    หมวด 4 มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสนามบิน

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใด นอกเหนือจากมาตรฐานนี้ให้ทำตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้ นอกเหนือจากนั้นด้วย

มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำในการออกแบบ การติดตั้ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการทดสอบ การบำรุงรักษา และภาคผนวก ทั้งยังประกอบด้วยนิยามที่เพิ่มเติมสอดคล้องกับเนื้อหาด้วย และตัวอย่างตารางการบันทึกข้อมูลในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงาน (acceptance test) และการทดสอบระหว่างการใช้งาน (operational test) ตัวอย่างตารางการบันทึกข้อมูลในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำงานขนานกันซึ่งอนุญาตให้นำไปอ้างอิงใช้งานได้  ทั้งยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมในการทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าจำเป็น (essential) รวมทั้งข้อเสนอแนะรูปแบบในการจัดทำรายการที่รองรับด้วยระบบไฟฟ้าจำเป็นสำหรับโรงพยาบาล