วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเหมืองแร่โลหะการและปิโตรเลียม มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง พ.ศ.2566
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง พ.ศ.2566

฿ 190.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง
ผู้แต่ง คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง
รหัสมาตรฐาน วสท.062001-23
ISBN 978-616-396-092-4
ปีที่พิมพ์ เมษายน พ.ศ.2566 (April 2023)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่ 
ขนาด 6 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง  พ.ศ.2566

งานระเบิดในงานก่อสร้างจัดได้ว่าเป็นงานที่ก่อให้เกิดอันตรายที่ต้องมีการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะดำเนินการ เพราะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมีผลทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้อาศัยข้างเคียง ผู้ที่สัญจรไปมาหรือชุมชนที่อยู่ในรัศมีบริเวณที่อาจเกิดอันตรายดังกล่าว

จุดมุ่งหมายสำคัญของมาตรฐานนี้คือ คือ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งวิศวกรวิชาชีพเหมืองแร่และงานโยธาในเรื่องการจัดการความปลอดภัยในงานเจาะอุโมงค์ในหินแข็ง เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในงานการเจาะอุโมงค์ในหินแข็ง ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าไปทำงานในการเจาะอุโมงค์ การฝึกอบรมคนงานให้สามารถระบุ ประเมินความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นในทุกขั้นตอนของการทำงาน การเจาะรูระเบิด การอัดและการจุดระเบิด ระบายอากาศในอุโมงค์และปล่อง การให้แสงสว่างในการทำงาน การขุดตักและการขนส่งหินที่ได้จากการระเบิด การค้ำยันอุโมงค์ การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงการปฏิบัติงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็งเพื่อประกอบการดำเนินการจัดการความปลอดภัยปฏิบัติงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง หากผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งกลับมาที่ วสท. โดยคณะทำงานจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงครั้งต่อไป