วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565
ลดราคา!

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565

฿ 285.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ.2565
ผู้แต่ง คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
รหัสมาตรฐาน วสท. 032013-22
ISBN 978-616-396-070-2
ปีที่พิมพ์ มิถุนายน พ.ศ.2565 (June 2022)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 7.11 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 เป็นมาตรฐานจัดทำใหม่ เป็นมาตรฐานประเภทที่ให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน และประการสำคัญจะต้องลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัย ติดไฟได้ง่ายและเป็นอันตราย

ขอบเขตของมาตรฐานเล่มนี้ครอบคลุมถึงบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ และอันตรายที่สำคัญ สถานการณ์และเหตุการณ์อันตรายของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติรวมถึงระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติมีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้ ให้ยึดถือข้อกำหนดของมาตรฐานเล่มนี้เป็นแนวทางและให้ใช้มาตรฐานเล่มนี้ เป็นหลักในการออกแบบ สร้าง และอุปกรณ์การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานเพื่อกำหนดกฎ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติในการป้องกันบุคคล และสิ่งของจากความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ การบำรุงรักษา การตรวจสอบและการทำงานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ