วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาเครื่องกล มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ลดราคา!

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

฿ 135.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสมาตรฐาน 3011-48
ISBN 978-974-7197-37-2
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2556
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 46 MB
รหัสสินค้า: 10305-56 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง คณะกรรมการได้เขียนมาตรฐานเล่มนี้ขึ้นเพื่อสำหรับใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

  • กำหนดรายละเอียดการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และโรงงานที่มีการใช้แรงงานคนจำนวนมาก นอกจากนั้นยังกำหนดรายละเอียดให้โรงงานที่มีเครื่องจักรกล หรือ กระบวนการวัตถุ หรือ สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยไม่ได้เขียนข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
  • ใช้เป็นแนวทางการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งครอบคลุมการใช้ การเก็บ การผลิต การขนย้ายและการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสมเหตุสมผล

ขอบเขต

  • มาตรฐานนี้ จะต้องใช้ร่วมกับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ว.ส.ท. 3002 ซึ่งมีข้อกำหนดสำหรับอาคารเพื่อการป้องกันอัคคีภัย
  • มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงประเภทการใช้อาคาร การก่อสร้าง ทางหนีไฟ และระบบดับเพลิงชนิดต่างๆ
  • หากโรงงานใดที่มีกระบวนการผลิต หรือมีเครื่องจักรกล หรือมีสสารที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ โรงงานนั้นจะต้องจัดให้มีการป้องกันอัคคีภัย หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และสาธารณสถาน
  • หากมีข้อกำหนดของมาตรฐานอื่นๆหรือกฎหมายท้องถิ่นที่มีการป้องกันอัคคีภัยที่สามารถเทียบเท่าได้หรือดีกว่า มาตรฐานนี้อนุโลมให้ใช้แทนได้
  • หากไม่มีข้อกำหนดบางประการ มาตรฐานนี้อนุโลมให้ใช้มาตรฐานสากลที่ยอมรับให้ใช้ได้