หน้าหลัก หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
Sale!

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

฿ 150.00 ฿ 115.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
รหัสมาตรฐาน 022013-59
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิกที่นี่
ขนาด 29 MB

 

รหัสสินค้า: 10207-59 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

     มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน ซึ่งมีเนื้อหาต่างจาก มอก. 2572-2555 การติดตั้งทางไฟฟ้า – ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่อ้างอิงตาม IEC 60364-7-712 Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems ซึ่งออกใช้งานเมื่อปี 2545 จึงอาจขาดเนื้อหาที่เพียงพอในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สำหรับมาตรฐานฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง การทดสอบก่อนใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของภาครัฐ

     วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้เป็นการกล่าวถึงข้อกำหนดการติดตั้งและความปลอดภัย สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยเฉพาะระบบไฟฟ้ากระแสตรงและ PV array ที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ นอกเหนือจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป