หน้าหลัก หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาไฟฟ้า มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
Sale!

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

฿ 250.00 ฿ 190.00

ขื่อหนังสือ มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
ISBN 978-974-7197-94-5
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 35 MB

 

รหัสสินค้า: 10203-58 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร  วสท.จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานนี้ให้ทันสมัยเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้งและตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้น

มาตรฐานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นต้นร่างของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 2 ฉบับ คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร มอก.2430-2552 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร มอก.2539-2554  มาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาแยกเป็นส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพของการนำมาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริงในภาคสนาม

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร บริษัทผู้รับเหมาติดตั้ง สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่งานออกแบบที่เป็นเอกภาพ เนื่องจากอ้างอิงมาตรฐานเดียวกัน