วันศุกร์, มิถุนายน 2, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร
ลดราคา!

มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร

฿ 260.00

ชื่อหนังสือ มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
รหัสมาตรฐาน วสท.012036-20
ISBN 978-616-396-042-9
ปีที่พิมพ์ 2563 (2020)
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 5.65 MB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมของประเทศที่รวมความรู้งานทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก   โดยสาขาวิศวกรรมระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่รับผิดชอบงานทางด้านระบบขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศ  ได้พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานเพื่อประกอบการอ้างอิงสำหรับการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการ วิศวกร ช่าง ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา เพื่อให้มีองค์ความรู้ในมาตรฐานงานวิศวกรรมสำหรับใช้ในการออกแบบ ผลิต ประกอบ รวมทั้งการตรวจสอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งาน   คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานชุดนี้ได้ทุ่มเทอุทิศเวลารวมทั้งกำลังกายและกำลังใจต่าง ๆ ให้กับการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ จนมาตรฐานนี้ได้แล้วเสร็จสามารถจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานเพื่อการอ้างอิง   ทำให้การเผยแพร่ในวงกว้างขึ้นนอกเหนือจากการจำหน่ายแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว วสท.คาดหวังว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานต่อไป