วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง
ลดราคา!

เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง

฿ 75.00

ขื่อหนังสือ เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
ISBN 978-974-7197-80-8
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2556
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ  คลิ๊กที่นี้
ขนาด 33 MB
รหัสสินค้า: 10115-56 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

“เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง” จัดทำฉบับนี้ขึ้นมาโดยมุ่งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาเงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขทั่วไปซึ่งมีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมโดยแพร่หลาย
เงื่อนไขสัญญาจ้าง ฉบับนี้โปรดสะท้อนความคิดเห็นของท่านต่อประเด็นความเหมาะสมของเงื่อนไขทั่วไป ขอบเขตของนี้หา เงื่อนไขสัญญาก่อสร้างมีดังนี้  ข้อกำหนดทั่วไป การจัดการภายในโครงการ ทรัพยากร งานและคุณภาพงาน เวลา ค่าจ้างงาน ความเสี่ยงและความรับผิดชอบ การสั่งเปลี้ยนแปลงงาน การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาอันเนื่องผลกระทบจากเหตุการณ์หรือพฤติาการณ์ใด ๆ การเลิกสัญญาและผลการเลิกสัญญา การระงับข้อพิพาท