วันพฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2023
0,00 THB

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Home หนังสือมาตรฐาน มาตรฐานสาขาโยธา แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนงานของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
ลดราคา!

แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนงานของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม

฿ 115.00

ชื่อหนังสือ แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนงานของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
รหัสมาตรฐาน 1011-48
ปีที่พิมพ์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั่งที่ 7 พฤษภาคม 2559
ตัวอย่าง ดูรายละเอียดสารบัญ คลิ๊กที่นี่
ขนาด 31 MB
รหัสสินค้า: 10106-59 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

        แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาเดิมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง กำหนดวิธีการวัดให้ชัดเจนขึ้น  แบ่งงานชนิดเดียวกันที่มีต้นทุนแตกต่างกันมากออกจากกัน และปรับหน่วยวัดทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ทำการเพิ่มเติมส่วนที่สำคัญอีก 2 ส่วน คือ ภาคผนวก ก ซึ่งเป็นรูปภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย และภาคผนวก ข ซึ่งเป็นตัวอย่างบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (Bill Of Quantities, BOQ) ตามแนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารเล่มนี้

        จุดประสงค์หลักของแนวทางการวัดเล่มนี้ คือเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง และคิดงานเพิ่ม-งานลดภายใต้วิธีการเดียวกัน อันจะนำไปสู่การลดข้อขัดแย้งในการคิดผลงานในช่วงก่อสร้างได้  อนึ่งสำหรับค่าเผื่อต่างๆ ที่ปรากฏในแนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารเล่มนี้ในเบื้องต้นกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางร่วมกันเท่านั้น เมื่อทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติแล้วหากเป็นที่ยอมรับก็จะพัฒนาปรับให้เป็นมาตรฐานต่อไป

        เนื้อหาภายในเล่ม กล่าวถึงลักษณะงานและข้อแนะนำที่ควรคำนึงถึง ขอบเขตของงานในราคาต่อหน่วย เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการตรวจวัดและตรวจรับงาน และการกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติในการวัดปริมาณงาน เพื่อให้มีขั้นตอนหรือวิธีการเดียวกัน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนงานของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม”