เยี่ยมชมการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ

3391

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร ประธานสาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชนการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ ณ บริษัท กิจการร่วมค้า ไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายเมธัส เลิศเศรษฐการ กรรมการรองผู้จัดการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถลดต้นทุนให้กับการดำเนินการและการซ่อมบำรุง รวมถึงสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในประเทศและลดการนำเข้า ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการมาตลอด โดยทางบริษัทเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่เน้นการสร้างเทคโนโลยีด้วยการพึ่งพาตนเองได้มีโอกาสดำเนินการพัฒนารถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ (บฟก.ป) ให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8 ตู้ โดยทางบริษัทได้ร่วมพัฒนาออกแบบโครงประธานขึ้นเองทั้งหมด ปัจจุบันทางการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้ทำการทดสอบรถที่ดำเนินการส่งมอบแล้วรวมเป้นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่ารถไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองนั้นผ่านมาตรฐานด้านการทดสอบการสั่นสะเทือน การจ่ายไฟฟ้าภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและมลพิษทางเสียงได้เป็นอย่างดี

 

บทความก่อนหน้านี้เทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน และมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง”
บทความถัดไปมาตรฐานระบบลิฟต์