ขอเชิญเข้าร่วม เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562

890

ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม พ.ศ. 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา) ถนนรามคําแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก