เทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน และมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง”

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพเหมืองแร่และโลหะการ วสท. ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน และมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง” เพื่อขอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เหมาะสมจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ ผู้ว่าจ้าง หน่วยงานราชการ บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ก่อนที่จะพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่