วสท. พบ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ ได้แก่ ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์ นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล และนายอำนาจ อมฤท เข้าพบนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เขตราชเทวี เพื่อขอคำแนะนำกิจกรรม และมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. และประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน