เยี่ยมชมการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร ประธานสาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชนการผลิตและประกอบรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ ณ บริษัท กิจการร่วมค้า ไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายเมธัส เลิศเศรษฐการ กรรมการรองผู้จัดการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถลดต้นทุนให้กับการดำเนินการและการซ่อมบำรุง รวมถึงสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในประเทศและลดการนำเข้า ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการมาตลอด โดยทางบริษัทเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่เน้นการสร้างเทคโนโลยีด้วยการพึ่งพาตนเองได้มีโอกาสดำเนินการพัฒนารถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ (บฟก.ป) ให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8...

วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการใช้บริการวิชาชีพวิศวกรรม

วันนี้ (18 ส.ค. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการจัดเทคนิคพิจารณ์ ภายใต้หัวเรื่อง “มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม” ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง วสท. และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วสท. และนายสุพจน์  โล่ห์วัชรินทร์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงเนื้อหาภายในมาตรฐานการ ให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่จัดทำกันมาตั้งแต่ ปี 2543 แล้วเสร็จในปี 2550  และนำกลับมาทบทวนใหม่ก่อนจะสมบูรณ์ในปี 2559...